Save Monmouthshire | Achub Sir Fynwy

The Labour-run Welsh Government has indicated that it may revive proposals to abolish the historic county of Monmouthshire and merge it with Blaenau Gwent and Torfaen.

This would create a super-region of nearly 600,000 people - hardly delivering local services.  Many local people fear this move could harm local decision-making and take local services further away from our communities.

 

Mae Llywodraeth Lafur Cymru wedi awgrymu y gallai atgyfodi cynigion i ddileu sir hanesyddol Sir Fynwy a’i chyfuno â Blaenau Gwent a Torfaen.

Byddai hyn yn creu rhanbarth mawr o bron 600,000 o bobl - prin y byddai’n darparu gwasanaethau lleol. Mae llawer o drigolion lleol yn ofni y gallai’r symudiad hwn niweidio penderfyniadau lleol a mynd â gwasanaethau lleol ymhellach i ffwrdd o’n cymunedau.