Severn Bridge tolls | Tollau Pont Hafren

Nick Ramsay and local MP David Davies have been campaigning for many years to scrap the Severn Bridge tolls and were delighted with the UK Government's recent announcement that the tolls will be scrapped altogether on 17th December 2018.  VAT has already been removed from the tolls, which has given motorists some respite.

Nick said, "The toll to enter Wales has long been seen as a barrier to investment and economic growth in Wales.  I am delighted that Theresa May's Government has confirmed that later this year the tolls will be scrapped, giving hauliers, commuters and local people instant relief.

"Scrapping the tolls is a clear statement that Wales and particularly Monmouthshire are open for business.

"Scrapping the tolls is a real shot in the arm for the South Wales economy and will help deliver economic security for families in Monmouthshire and the rest of South Wales."

 

Mae Nick Ramsay a’r AS lleol David Davies wedi bod yn ymgyrchu am flynyddoedd i gael gwared â thollau Pont Hafren ac roedden nhw wrth eu bodd i glywed cyhoeddiad diweddar Llywodraeth y DU y byddai’r tollau’n diflannu’n llwyr ar 17 Rhagfyr 2018. Mae TAW eisoes wedi ei ddiddymu o’r tollau, sydd wedi hwyluso pethau rywfaint i fodurwyr.

Meddai Nick, "Mae’r doll i ddod i mewn i Gymru wedi bod yn rhwystr i ddenu buddsoddiad i Gymru a gweld twf economaidd yma.  Rydw i wrth fy modd fod llywodraeth Theresa May wedi cadarnhau y bydd y tollau’n cael eu diddymu eleni. Bydd hyn yn hwyluso pethau’n syth i gludwyr nwyddau a’r rhai sy’n teithio i’r gwaith.

"Mae cael gwared â’r tollau’n dangos yn glir fod Cymru, a Sir Fynwy’n benodol, ar agor ac yn barod am fusnes.

"Bydd cael gwared â’r tollau’n rhoi hwb gwirioneddol i economi De Cymru ac yn help i gyflawni sicrwydd economaidd i deuluoedd yn Sir Fynwy ac yng ngweddill y De."