Contact Nick / Cysylltu â Nick

Constituency Office
Nick Ramsay
The Grange
16 Maryport Street
Usk
Monmouthshire
NP15 1AB
Tel: 01291 674898
 
Assembly Office
National Assembly for Wales,
Cardiff Bay
Cardiff
CF99 1NA
Tel: 0300 200 7211

e-mail: nicholas.ramsay@assembly.wales

 

Swyddfa’r Etholaeth
The Grange
16 Stryd Maryport
Brynbuga
Sir Fynwy
NP15 1AB
Ffôn: 01291 674898

Swyddfa’r Cynulliad
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA
Ffôn: 0300 2007211

e-bost: nicholas.ramsay@cynulliad.cymru