Contact Nick / Cysylltu â Nick

Constituency Office
Nick Ramsay MS
The Grange,
16 Maryport Street,
Usk
Monmouthshire
NP15 1AB
Tel: 01291 674898
 
Senedd Office
Welsh Parliament,
Cardiff Bay
Cardiff
CF99 1SN
Tel: 0300 200 7211

e-mail: nicholas.ramsay@senedd.wales

 

Cyfeiriad Swyddfa: 

Nick Ramsay AS
The Grange
16 Maryport Street
Brynbuga
NP15 1AB

Ffôn:  01291 674898

Cyferiad y Senedd: 
Senedd Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN

Ffôn:  0300 200 7211

E-bost:  Nicholas.Ramsay@senedd.cymru