Visiting the Senedd / Ymweld â’r Senedd

Nick is always delighted to meet constituents who wish to pay a visit to the Welsh Parliament in Cardiff Bay.

Pre-booked groups of visitors are welcomed at the Senedd and shown around the unique landmark building by Tour Guides.

On business days (Tuesday, Wednesday and Thursday), visitors are shown the Neuadd, Oriel, Committee gallery and Siambr gallery. Presentations focus on the sustainable features of the building as well as the workings of the Assembly and last about an hour. A tour does not automatically include seats for Plenary sessions or Committee meetings. If these are required, they should be booked separately, which can be done up to three weeks in advance.

On non-business days, and during recess, groups of 20 and under are given the added option of visiting the Cwrt and the Siambr.

The Senedd Shop in Cardiff Bay offers visitors a range of National Assembly branded souvenirs and gifts from Wales.

If you wish to book a visit to the Assembly, or just wish to visit Nick in Cardiff please contact his office on 0300 200 7211 or email Nicholas.Ramsay@Senedd.Wales

 

Mae Nick bob amser yn falch o gael Senedd sydd am ymweld â’r Senedd Cymru ym Mae Caerdydd.

Mae grwpiau sydd wedi trefnu ymweliad o flaen llaw yn cael eu croesawu yn y Senedd ac yn cael taith o amgylch yr adeilad unigryw gan Dywyswyr.

Ar ddiwrnodau busnes (dyddiau Mawrth,Mercher a Iau), mae ymwelwyr yn cael gweld y Neuadd, yr Oriel, oriel y Pwyllgorau ac oriel y Siambr. Mae cyflwyniadau’n canolbwyntio ar nodweddion cynaliadwy’r adeilad yn ogystal â sut mae’r Cynulliad yn gweithio. Maen nhw’n para tua awr. Nid yw taith yn cynnwys seddi ar gyfer sesiynau Cyfarfod Llawn neu gyfarfodydd Pwyllgor. Os byddwch eisiau seddi, dylech eu trefnu ar wahân, a gallwch wneud hynny hyd at dair wythnos o flaen llaw.

Ar ddyddiau Llun a Gwener ac yn ystod y gwyliau, mae grwpiau o 20 a llai yn gallu dewis ymweld â’r Cwrt a’r Siambr hefyd.

Mae siop y Cynulliad ym Mae Caerdydd y cynnig amrywiaeth o nwyddau brand y Cynulliad a rhoddion o Gymru.

Os hoffech drefnu ymweliad â’r Cynulliad, neu ymweld â Nick yng Nghaerdydd, cysylltwch â’i swyddfa ar 0300 200 7211 neu Nicholas.Ramsay@Senedd.Cymru